שיווק וויתור על סודיות - חלק שני

 

 

בתחומי עיסוק שהוסדרו בחוק כדוגמת מקצועות הרפואה והפסיכולוגיה, נאסר על אנשי המקצוע לנצל מידע שקיבלו ממטופליהם שלא למען המטופל אף אם המטופל הסכים לכך, ושימוש למטרות פרסומת בכל סוג של מידע על מטופלים נחשב כפרסומת אסורה הפוגעת בציבור.  

 

חוק זכויות החולה אסר על כל מי שמוגדר בחוק כ"מטפל" (רופא, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, דיאטן, כירופרקט ועוד), לנצל את המידע הרפואי שקיבל ממטופל שלא למען המטופל עצמו.

 

בתחומי התערבות אחרים שאינם מוסדרים בחוק, ויתור על סודיות אפשרי רק לטובת המטופל או למטרות למידה.

 

 

פסיכולוגים:

1.      חוק זכויות החולה אוסר על פסיכולוגים לנצל את המידע הרפואי שקיבלו ממטופל שלא למען המטופל עצמו.

2.      חוק הפסיכולוגים מתיר גילוי של מידע סודי אך ורק (1) למטרות חיוניות, או (2) כאשר החוק דורש זאת, או (3) בהסכמה של הלקוח או של אדם אחר שהמידע הסודי נוגע אליו, ותוך שיקול דעת מקצועי בלבד. 

3.      הקוד האתי של הפסיכולוגים קובע כי פסיכולוג רשאי למסור מידע אך ורק (1) למטרות מקצועיות, או (2) על פי הוראות החוק, או (3) בהסכמה מדעת בכתב של הלקוח או של כל אדם אחר שהמידע נוגע אליו, או (4) כאשר המטופל נמצא במצב של סיכון לעצמו או לאחרים. 

4.      חוק הסדרת פרסומת של בעלי מקצוע משנת 2000 אוסר על פסיכולוגים לפרסם פרסום שעלול להטעות את הציבור, לפגוע בו או בכבוד המקצוע.

5.      תקנות הפרסומת של הפסיכולוגים אוסרות עליהם לפרסם את עיסוקם כדי לרכוש לקוחות או כדי להשיג לעצמם יתרון מקצועי או כדי לפרסם ולשבח את יכולותיהם. התקנות אוסרות גם לנהל תעמולה כדי להשיג לקוחות, לרבות העסקה של סוכן או תועמלן.

6.      ברוח דברים אלו, קובע הקוד האתי כי:

6.1.  פסיכולוגים אינם רשאים לבקש המלצות או הצהרות תמיכה מלקוחותיהם.

6.2.  פסיכולוגים אינם רשאים לפרסם בהרצאות, בתקשורת או בכתב, מידע חסוי שהושג במהלך העבודה שמאפשר זיהוי אישי.

6.3.  פסיכולוגים מנועים מלחשוף פרטי זיהוי (שם, תמונה וכד') של לקוחות למטרות פרסום.

רופאים:

1.      חוק זכויות החולה אוסר על הרופא לנצל את המידע הרפואי שקיבל ממטופל שלא למען המטופל.

2.      חוק זה קובע כי ניתן למסור מידע רפואי לאחר, בין השאר, אם המטופל נתן את הסכמתו למסירת המידע. מסירת המידע צריכה להיעשות במידה הנדרשת בלבד לצורך העניין ותוך הימנעות מחשיפת זהות המטופל.

3.      חוק הפרסומת המוזכר לעיל אוסר על רופאים לעשות פרסומת שעלולה להטעות את הציבור, לפגוע בו או לפגוע בכבוד המקצוע.

4.      תקנות הרופאים (פרסומת אסורה) אוסרות על שימוש בכל סוג של מידע על מטופל, בעבר או בהווה, העלול לזהותו, אף אם נעשה בהסכמת המטופל.

5.      הקוד האתי של הרופאים קובע, בין השאר, כי:

א.      פרסומת שנעשה בה שימוש בשם או בדיוקן של מטופלים כממליצים על טיפול רפואי כלשהו או המתמקדת רק בשיבוח הרופא ובאחוזי הצלחתו – נחשבת כפרסומת שיש בה פגיעה בציבור. 

ב.      רופא אינו רשאי לעשות כל שימוש במטופלים, בהסכמתם, ובגלל זה בשמם, בדיוקנם, בקולם, בהמלצתם או בחלקי גופם.

-          קוד הפסיכותרפיה: ניתן לגלות מידע סודי (1) בהסכמת הלקוח לעניין מסוים שהוסכם והוגדר מראש, (2) לצרכי התייעצות מקצועית ולקידום הטיפול ללא פרטים מזהים, (3) לצורכי אקדמיה ומחקר - בהסכמה ובאופן מוסווה (4) כאשר החוק דורש זאת. אנשי מקצוע רשאים להתחלק בחומר הסודי רק במסגרת של ייעוץ מקצועי.

-          קוד הטיפול המשפחתי: ויתור על סודיות (בהסכמה מדעת מפורשת) אפשרי רק כאשר גילוי המידע נועד לכתיבה ולהצגת חומר לציבור ותוך הסוואת פרטים מזהים.

-          קוד מטפלים ביצירה: ויתור על סודיות אפשרי אך ורק אם הדבר נדרש לצורכי לימוד או לטובת המטופל.

-          קוד הפסיכותרפיה הגופנית: אין לפרסם או להציג, בשום דרך, עדות של מטופל הנוגעת לטיב השירותים או המוצרים המסופקים.

-          קוד היועצים העסקיים: המידע הסודי אמור לשרת את היועץ רק בעבודתו מול הלקוח ולא למטרות אחרות. הסכמה לגילוי מראש אפשרית בכפוף לגילוי נאות לטובת הנועץ.

 

שנה טובה ומתוקה לכולכם !!!

אביבה באומל


טואול - בניית אתרים